PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO ADMINISTRACYJNE m.in.:

    • doradztwo oraz reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
    • sporządzanie odwołań, zażaleń, skarg, w tym skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego