PRAWO KARNE

PRAWO KARNE m.in.:

  • obrona w sprawach karnych, wykroczeniowych i karnoskarbowych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
  • reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego
  • sprawy o wydanie wyroku łącznego
  • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
  • przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności
  • inne