PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁ.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH: doradztwo i reprezentowanie Klientów przed Sądami wszystkich instancji oraz innymi organami m.in. w sprawach o:

  • ustalenie stosunku pracy
  • odszkodowanie za niesłuszne rozwiązanie stosunku pracy
  • przywrócenie do pracy
  • wynagrodzenie za pracę, w tym wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych
  • dyskryminację
  • mobbing
  • wydanie oraz sprostowanie świadectwa pracy
  • inne