PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE: doradztwo i reprezentowanie Klientów przed Sądami wszystkich instancji oraz innymi organami i urzędami, m.in. w sprawach o :

  • rozwód
  • unieważnienie małżeństwa
  • separację
  • rozdzielność majątkową, w tym rozdzielność majątkowa z datą wsteczną
  • zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego małżonków
  • alimenty
  • pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • uregulowanie kontaktów z dzieckiem
  • zaprzeczenie ojcostwa i unieważnienie uznania dziecka
  • adopcję