PODMIOTY GOSPODARCZE

PODMIOTY GOSPODARCZE m.in:

  • przygotowywanie umów i statutów spółek
  • rejestracja spółek
  • sporządzanie uchwał
  • likwidacja spółek
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych, organami administracji publicznej
  • oraz bieżąca kompleksowa obsługa prawna